Ahmet D?VR?KL?O?LU (T?rkiye C?mhuriyyeti, Tokat).Yeni ?iirler

30-01-2014, 09:05
1 772

294986_147984975329598_1905161564_n

D?L?M

Atam?n dilidir anam?n dili
T?rk?e konu?urum t?rk?e yazar?m
D?nyada en yayg?n dillerin piri
T?rk?e konu?urum t?rk?e yazar?m

Orhun an?t?ndan ba?lar yaz?l?
Heceler bir kural ile dizili
Dillerin i?inde dillerin g?l?
T?rk?e konu?urum t?rk?e yazar?m

O?uz Atam ???t vermi? dilimle
Dedem Korkut soy soylam?? dilimle
Hoca Ahmet yol ??retmi? dilimle
T?rk?e konu?urum t?rk?e yazar?m

Nem?e diyar?ndan,?inin seddine
Dilim konu?ulur dil yok ?st?ne
?ok diller dilimden alm?? kelime
T?rk?e konu?urum t?rk?e yazar?m

Anam s?t? gibi ak,pakt?r dilim
Neler diyeceksem on'la s?ylerim
Tarihle,ilimle,dilimle birim
T?rk?e konu?urum t?rk?e yazar?m

TUFAN senin dilin kutsal her?eyden
K?ymetlidir alt?n,inci,z?mr?tten
Dilini kaybeden kopar k?k?nden
T?RK?E KONU?URUM T?RK?E YAZARIM

Z?LEL?Y?Z

Marazl? hastal?kt?r gurbetin dakikas?
Yabanc? diyarlarda bir yabanc? olmas?
Ge?ince uzun y?llar hele d?n gel Zile'ye
Neleri kaybetmi?sin koyamazd?n s?raya
A?ina y?zler gitmi?,gencecik y?zler gitmi?
Tarih ,ay,g?n kocam?? her yer her yan de?i?mi?
??FTE HAMAM ?n?nde ?ad?rvandan eser yok
PATIRDAK'ta damla yok,k?r?lm?? yok ki oluk
SAK?LER MAHALES? kalkm?? g?? eylemi?
ODUN PAZARI dard? amma da geni?lemi?
S?radan leblebici idi yok ki birisi
Er sabahtan ba?lard? MAFRA?IN g?r?lt?s?
HAZNEDAR SOKA?I'nda kapanm?? meyhaneler
Yok gayr? HAM? A?a,yok KULA?I KES?K'ler
HAVUZLU KAHVELE'lerin ,TEKA?D'?n kahvenin
Yerinde yeller eser ?? L?LEL? ?E?ME'nin
?hti?aml? o TA? HAN g?rkemli SA?LIK EV?
Hele kalede KI?LA onlardan daha iri
Buharla??p u?mu?lar,nedense yik?lm??lar
Nereye gitmi?ler ki KALE deki a?a?lar
?e?it,?e?it kirazlar,elmalar,armut,vi?ne
?ocukluktu ?alard?k biz bek?isi vermeyince
Kale ba?l? ba??na kocaman bir alemdi
A?BABA ?AYIRI,ysaHIDIRELLEZ de ?endi
Pe?inden ULUKAVAK ,ba?larda K?RAZ SEYR?
GEZ?R SEYR? doyumsuz zevki doyulmaz idi
Darbuka c?mb?? sesi tutard? d?rtbir yan?
Sarho?lar efendiydi azd? nara atan?
ESVAB ?AYI'nda toka? sesi dinme bilmezdi
Kabak sap?yla ?fler herkes m?s?r k?zlerdi
B?MB?RFO,KELFOTAK'lar SAKLANBA?LAR oynan?r
B?ylesi seyirlerde bir ka? gen? sevdalan?r
Sevdalanmada ?yle a?ikarca olmazd?
Bir ka?amak bak??tan bile gen?ler korkard?
D???nlerde ki sazda k?larnet N?YAZ? de
Ka??klarla oynayan c?mb?? vard? NEC?P 'te
Gece L?K?S,FENER ler yanar ?DARE,LAMBA
PAZVAT lar sokaklarda gezerdi elde sopa
MARA?LO?LU ?flerdi fersizce d?d???n?
Her k??eden bir d?d?k duyard?k ?tt???n?
Kavga,mavga olmazd? olsada iki b?y?k
Girince ki araya gelirdi hemen sukut
Sukut deyince gece amma sessiz.olurdu
HIDIRLIK tan seslensen S?NNE de duyulurdu
Her cuma ak?am?nda minarede selalar
ULUCAM?? de HACI SAL?H,'i herkes duyar
?di,AR?F HOCA y? bulsakta bir dinlesek
Hem dini,hem Milleti ,Tarihimi ??rensek
??rensek A,B,C, yi AY?E TEKK?KO?LU ndan
Bir nasihat dinlesek ,sertti CEMAL HOCA dan
Bayramlarda trampet ?alsa yine co?kuyla
??ksayd? GALOV DAYI ortaya zurnas?yla
Zurnalar ?alar iken PANAYIR alan?nda
Boyunlar? muskal? pehlivanlar tutu?sa
ALACA dan at gelse PANAYIR YARI?I na
K?LAFLAR ?n at ko?sa ?OPUR unki kazansa
Baht?nda var ise ki yolun d??er gurbete
Gurbet seni el eder do?du?un memlekete
Do?du?um memleket ki Z?LE benim her ?eyim
Hasretten yand? y?rek KEP?R den su i?eyim
KEP?R s?nd?rmez ise ??kay?m ?EYHAHMET 'e
DEVEC? soluk versin yanan ?u y?re?ime
Hasretlik b?yle dostlar ?zl?yoruz her ?eyi
S?laya d?n?nce de bulamay?z eskiyi
Eskiyi ?zl?yoruz ?endi bizim mazimiz
Z?LE de eskiler yok neleri kaybettik biz


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: