Tural SAHAB."G?y qur?a??" (K??? yaz?s?)

21-08-2014, 06:18
1 323

1545553_10203040697648544_1046483349_n


- Baba, ay baba niy? G?y qur?a?? bu q?d?r r?ngar?ng v? bu q?d?r uzaqd? bizd?n?
- Bilmirs?nmi, ay bala?!- s?n ki, bu q?d?r m?kt?b oxudun, diplomlar?n var
- Yox, yox ay baba kitablar do?runu demir, m?nc?. Kitablar aldad?r bizi, m?s?l?n Tahir v? Z?hr? ya?ay?b deyir kitablar, ancaq h?yatda n? Tahirl?r ya?ay?r, n? Z?hr?l?r. N? olar ay baba m?n? G?y qur?a??n?n na?l?n? dan??, kitablar? unutmaq, h?qiq?ti danmaq, yaln?z s?nin na??llar?nda ya?amaq ist?yir?m
- Dinl? o zaman, ay o?ul s?n? G?y qur?a??n?n, sevginin hekay?sini dan??acam.
Bir zamanlar igid bir o?lan ya?ay?rm??, bir d? bu o?lana sevdal? yeddi g?z?l q?z. Q?zlar onu ?ox sevs? d? o kims?cikl?ri sevm?z, kims?y? ?mid verm?zmi?, ancaq yen? d? bu g?z?l q?zlar onu sevm?kd?n ?l ??kmir, ona r?ngar?ng xal?alar h?r?r, sevdalar?n? bu c?r dil? g?tirirmi?l?r. Bir g?n o?lan sava?lar?n birind? ?l?r, qanl? c?s?di g?lir ya?ad??? yer?. Q?zlar bu d?rd? d?z? bilm?yib da?lara do?ru qa?ma?a ba?lay?rlar, o q?d?r qa??rlar ki, art?q d?nya bitir, g?y ?z? ba?lay?r. D?nyada g?z?l xal?alar toxuyan bu q?zlar ?zl?ri xal?a kimi g?y ?z?nd? qal?rlar. O?ul onlar h?r zaman oradad?rlar, sad?c? biz onlar? g?r? bilmirik. D?nya ?ox ?irkl?nir, yaln?z ya?murlardan sonra kirl?r yuyulur v? biz onlar? g?r? bilirik.
- B?s m?n d? qa?sam, da?lara do?ru, g?r?s?n ?ata bil?r?mmi g?y ?z?n??
- Yox, ay o?ul . S?n ?ata bilm?zs?n, ??nki s?n yerin k?r? formas?nda oldu?unu bilirs?n. Bilirs?n ki, qa?san uzaq ba?? hans?sa ?lk?nin s?rh?ddini ke??c?k v? ?ld?r?l?c?ks?n. Onlar is? bilm?d?n s?rh?dl?ri, kitablar? qa?d?lar, qa?d?lar v? g?y ?z?n? ula?d?lar.
- ?ox ac? dan???rsan ay baba, can?m yan?r h?r s?z?nd?n, h?r s?hb?tind?n.
- Can?n? ac?dan m?n deyil?m, ay o?ul ya?ad?qlar?n, daha do?rusu ya?aya bilm?dikl?rindir.
- Baba, insanlar niy? bu q?d?r v?fas?z olub, insanlar niy? sevm?yi, g?lm?yi unudub?!
- O da?lar? g?r?rs?nmi?
- B?li
- B?s, o da?lar?n ?z?rind?ki buludlar??
- B?li, g?r?r?m ay baba
- B?s, o aradak? bo?lu?u g?r? bildinmi?
- N? yalan deyim, he? a?l?ma bel? g?lm?di oradak? bo?luq
- G?r?rs?nmi, ay o?ul. S?n ora baxanda yaln?z da?lar?n zirv?si il? buludlar? g?rd?n, g?rm?k ist?din. Buradan s?n? el? g?ldi ki, onlar biti?ikdi, ancaq onlar?n aras?ndak? m?saf?nin n? q?d?r oldu?unu s?n d? ?ox g?z?l bilirs?n. Bax h?yat da bel?dir. D???n ki, zirv?l?r be?iyin, g?y ?z? is? m?zar?nd?r. Ancaq burada bir ?ey var ki, h?qiq?ti g?rm?k ???n yax?nla?maq yox, uzaqla?maq g?r?kdir. Uzaqla?d?qca anlayacaqsan ki, ?slind? be?ikd?n m?zara olan yol o q?d?r d? uzun deyil, ancaq insanlar bunu bacara bilmir, ?zl?rind?n d?nyadan ayr? qalma?? bacarm?rlar. Onun ???n d? sevm?yi, g?lm?yi h?r zaman sabahlara ?rt?l?yirl?r, sabahlar is? ?ox zaman g?lmir
- Bir ?ey d? m?n deyimmi, ay baba?
- De, s?n? qurban olum
- Bu q?d?r ya?am?san, ancaq s?zl?rin, f?ls?f?nin ac?lar? dindir? bilm?y?c?yini ?yr?n? bilm?mis?n, bils?ydin bu c?r dan??mazd?n
- Bala, ax? s?n dedin G?y qur?a??n?n na?l?n? dan???b
- S?n Sad?c? g?y qur?a??n?n na?l?n? deyil, ?l?m?n? d? dedin ay baba, s?n d? kitablarda f?rqsizs?n
- ………..
- Daha ya?aya bilmir?m m?n, m?n? gor qaz ay baba
- Ax?, ay o?ul o goru s?n m?nim ???n qazmal?san
- Yox, ay baba s?n goru qaz m?nim ???n, g?y ?z?n? ged?n yol torpa??n alt?ndan ke?ir, m?n d? buna inan?ram, s?n dem?dinmi, inansaq ba?ara bil?rik. M?n G?y qur?a??na getm?k ist?yir?m, g?z ya?lar?m? buludlarla sil?c?m. M?n ged?n b?t?n sevgilil?rin sa?lar?na ya?mur olub ya?acam
- O?ul, s?nin gorunu daha m?n qaza bilm?r?m, s?n G?y qur?a??na ?oxdan ?atm?san


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: